Утримання території, будівель, споруд і приміщень

Утримання території. Територію підприємств треба постійно утримувати в чистоті і систематично очищати від відходів виробництва, сміття, опалого листя, сухої трави, тополиного пуху тощо. Промаслені обтиральні матеріали та інші пожежонебезпечні виробничі відходи слід зберігати на спеціально відведених ділянках у металевих ящиках, які закриваються. Відходи виробництва, які не підлягають утилізації, необхідно регулярно прибирати і вивозити з території підприємства.

Шляхи, проїзди і проходи до будівель, споруд і джерел протипожежного водопостачання, а також підступи до пожежного інвентаря, обладнання і засобів пожежогасіння повинні бути завжди вільними.

На односмугових проїздах треба влаштовувати роз'їзні майданчики, а тупикові проїзди повинні закінчуватися розворотними майданчиками для забезпечення розвертання пожежних автомобілів Утримання території, будівель, споруд і приміщень. Ці майданчики мають відповідати вимогам ДБН 360-92.

Протипожежні розриви між будівлями не дозволяється використовувати для розміщення матеріалів, устаткування, тари, для стоянки будь-яких видів транспорту, будівництва і розміщення тимчасових будівель і споруд. ,

Горючі відходи в контейнерах, а також тара з-під лакофарбувальних матеріалів повинні зберігатися на спеціальних майданчиках, розміщених на відстані не менше 20 м від будівель і споруд. Тара з-під горючих рідин має бути щільно закритою.

Усі шляхи та проїзди на території об'єкта повинні утримуватися у справному стані, вчасно ремонтуватися, а в зимовий період очищатися від снігу.

Про закриття окремих ділянок шляхів або проїздів з метою їх ремонту (або Утримання території, будівель, споруд і приміщень з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи пожежної охорони. На період виконання ремонту шляхів на території об'єкта мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.

У парках станцій і депо слід робити спеціальні переїзди через канави, кювети та залізничні колії для проїзду пожежних автомобілів. Ширина переїзду повинна бути не менше 6 м. Для проміжних станцій і невеликих об'єктів залізниці ширина шляхового покриття для проїзду пожежних автомобілів допускається не менше 3,5 м. Переїзди і переходи через залізничні колії мають бути постійно вільними для проїзду пожежних автомобілів, мати суцільне покриття на рівні верху головок Утримання території, будівель, споруд і приміщень рейок, а в нічний час — освітлюватися. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється. Проїзди і переїзди повинні бути позначені написами:

«Пожежний проїзд! Не загороджувати».

Стічні канави, лотки і кабельні траншеї на територіях об'єктів і станцій треба очищати від горючого сміття, пролитих горючих рідин і закривати плитами з негорючих матеріалів. На об'єктах, де зберігаються і застосовуються горючі рідини, мережа промислової каналізації повинна бути забезпечена справними гідравлічними затворами.

На території об'єктів залізничного транспорту забороняється розведення вогнищ, випалювання сухої трави і спалення сміття в місцях, використання яких для цих цілей не узгоджено з пожежною охороною.

Місця, де дозволено Утримання території, будівель, споруд і приміщень застосування відкритого вогню для спалювання сміття, адміністрація повинна обладнати урнами з негорючих матеріалів і розмістити їх не ближче 15 м до будівель та споруд.Брами в'їздів на територію об'єкта, що відчиняються за допомогою електроприводів, повинні мати пристрої для відчинення їх вручну.

Територія об'єктів у темний час доби має бути освітлена для забезпечення швидкого виявлення пожежних драбин, протипожежного інвентарю, джерел водопостачання, входів до будівель і споруд.

Кіоски, палатки та інші тимчасові споруди треба розташовувати на відстані не менше 10 м від інших об'єктів, крім випадків, коли відповідно до будівельних норм необхідно мати більший протипожежний розрив або коли їх Утримання території, будівель, споруд і приміщень можна розмістити поблизу зовнішньої стіни без отворів, яка відповідає вимогам, що пред'являються до протипожежної стіни.

Стоянка транспортних засобів у наскрізних проїздах будівель на відстані менше 10 м від в'їзних брам на територію об'єкта, менше 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв водопостачальної мережі, пожеж­ного устаткування та інвентарю, на розворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. В зазначених місцях необхідно влаштовувати (вивішувати) відповідні знаки заборони.

Утримання будівель, споруд і приміщень. Усі будівлі, споруди та приміщення мають постійно бути в чистоті і своєчасно очищатися від відходів виробництва та горючого сміття. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями.

У разі перепланування приміщень, зміни Утримання території, будівель, споруд і приміщень їх функціонального призначення, застосування нового технологічного устаткування необхідно дотримуватися протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного і технологічного проектування. Не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій і погіршення умов евакуації людей.

Приступати до реконструкції, перепланування приміщень, технологічного устаткування або впровадження нової технології дозволяється тільки за наявності проектної документації", яка пройшла попередню експертизу (перевірку) на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки (з позитивним результатом) в органах державного пожежного нагляду.

Протипожежні системи, устаткування й обладнання будівель, споруд та приміщень (протидимний захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні перепони і т.д.) повинні постійно утримуватись в робочому стані.

Отвори у протипожежних стінах, перегородках і перекриттях Утримання території, будівель, споруд і приміщень треба захищати протипожежними перепонами (протипожежними дверима, клапанами, люками, водяними завісами і т.д.).

У разі перетинання протипожежних перепон комунікаційними лініями щілини між конструкціями і комунікаційними лініями повинні бути замуровані негорючими матеріалами, які забезпечують вогнестійкість і димонепроникність тією ж мірою, що й основна конструкція.

Зовнішні пожежні драбини, огорожі дахів, устаткування захисту від блискавок на дахах будівель повинні утримуватися у справному стані і бути пофарбованими.

У виробничих, адміністративних, складських і допоміжних приміщеннях на помітних місцях мають бути вивішені: інструкція з пожежної безпеки, табель бойової обслуги ДПД, план евакуації працюючих і матеріальних цінностей.

Біля входу до виробничих і складських приміщень Утримання території, будівель, споруд і приміщень та всередині цих приміщень повинні бути вивішені знаки безпеки згідно з вимогами чинних стандартів, а також таблички із зазначенням категорії приміщень з вибухопожежної і пожежної небезпеки згідно з вимогами нормативних документів та їх класу за ПУЕ.

Системи протипожежного захисту будівель підвищеної поверховості повинні бути постійно в дієздатному стані. Устаткування, що забезпечує щільне зачинення дверей сходових кліток, коридорів, тамбурів, вестибюлів і холів (доводчики, ущільнювачі), повинно постійно бути справним.

Для всіх приміщень виробничих і складських будівель повинні бути встановлені гранично припустимі норми одночасного використання і зберігання вибухо- та пожежонебезпечних речовин і матеріалів.

Після закінчення зміни забороняється залишати на робочих місцях горючі Утримання території, будівель, споруд і приміщень відходи виробництва, легкозаймисті (ЛЗР) і горючі рідини (ГР).

Не використані протягом робочої зміни ЛЗР і ГР слід виносити до цехових комор або зберігати в металевих ящиках (шафах). Використані обтиральні матеріали необхідно прибирати в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, і після закінчення зміни видаляти з виробничих приміщень у спеціально призначені для цього місця.

Відповідальний за пожежну безпеку підрозділ щодня після закінчення роботи зобов'язаний зробити огляд приміщень, які зачиняються. Перелік приміщень і порядок огляду встановлюється керівником підрозділу. Результати огляду повинні бути записані в спеціальний зошит (журнал) і засвідчені підписами осіб, котрі проводили огляд.

Адміністрацією об'єкта має бути встановлений Утримання території, будівель, споруд і приміщень порядок заміни просоченого маслом спецодягу на чистий (періодичність очистки і знежирювання). Зберігання просоченого маслом спецодягу допускається тільки в металевих шафах у розгорнутому вигляді. Для провітрювання двері шаф повинні мати отвори у верхній або нижній частині.

У разі необхідності влаштування на вікнах тих приміщень, де перебувають люди, гратів, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування у цих приміщеннях людей грати мають бути розкриті або зняті. Влаштовувати глухі (незнімні) грати дозволяється в квартирах, банках, касах, складах, коморах, кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

У виробничих, адміністративних, складських і Утримання території, будівель, споруд і приміщень допоміжних будівлях об'єкта забороняється:

змінювати функціональне призначення будівель і приміщень без погодження з органами пожежного нагляду;

розташовувати на шляхах евакуації виробниче устаткування, меблі, шафи, сейфи і інші предмети;

прибирати приміщення із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР і ГР;

залишати після закінчення роботи увімкнене в електромережу побутове електрообладнання, використання якого у приміщенні дозволено органами пожежного нагляду та енергонагляду;

оздоблювати стіни приміщень горючими матеріалами, не обробленими вогнезахисними речовинами;

проводити відігрівання замерзлих труб різноманітних систем паяльними лампами, будь-якими іншими засобами із застосуванням відкритого вогню.

Куріння на території об'єкта, у виробничих, допоміжних і адміністративних будівлях допускається тільки Утримання території, будівель, споруд і приміщень в спеціально відведених (погоджених з пожежною охороною) місцях, обладнаних урнами і ємкостями з водою. Місця для цього повинні бути позначені відповідними знаками.

У підвальних приміщеннях і на цокольних поверхах виробничих та адміністративних будівель забороняється застосування і зберігання вибухових речовин, балонів із газом під тиском, кінострічок, пластмас та інших матеріалів, котрі мають підвищену пожежонебезпеку.

Забороняється зберігання матеріальних цінностей на горищах, технічних поверхах і в підвалах.

Горища, технічні поверхи та підвали слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень треба вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені і зачинені.

Утримання евакуаційних шляхів і виходів. Евакуаційні шляхи і виходи повинні Утримання території, будівель, споруд і приміщень утримуватися вільними, нічим не захаращуватися і в разі виникнення пожежі забезпечувати безпеку під час евакуації всіх людей, які перебувають у приміщеннях будівель та споруд. Кількість і розміри евакуаційних шляхів і виходів, їх конструктивні і планувальні рішення, умови освітленості, забезпечення незадимленості повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм.

У разі розміщення технологічного або іншого обладнання у приміщеннях мають бути забезпечені евакуаційні проходи до сходових кліток та інших шляхів евакуації відповідно до будівельних норм.

У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасне перебування не більше 50 осіб.

Двері на шляхах евакуації повинні відкриватися в напрямку виходу з приміщення (будівлі Утримання території, будівель, споруд і приміщень). Допускається влаштування дверей з відчиненням усередину приміщення у разі одночасного перебування в ньому не більше 15 чоловік, а також у санвузлах, на балконах, лоджіях, площадках зовнішніх евакуаційних сходів (за винятком дверей, що ведуть у повітряну зону незадимлюваної сходової клітки). В разі наявності людей у приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні засуви, які легко відмикаються.

На шляхах евакуації забороняється застосування горючих облицювальних матеріалів і фарб на горючій основі. Покриття підлог на шляхах евакуації повинно бути надійно закріплене.

Сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі з поручнями, котрі не зменшували б увстановлену будівельними нормами ширину сходових маршів і площадок Утримання території, будівель, споруд і приміщень. У сходових клітках (за винятком незадимлюваних) дозволяється встановлювати прилади опалення, в тому числі на висоті 2,2 м від поверхні проступів та сходових площадок, сміттєпроводи, поверхові сумісні електрощити, поштові скриньки та пожежні крани за умови, що це обладнання не зменшує нормативної ширини проходу сходовими площадками та маршами. У незадимлюваних сходових клітках допускається встановлювати лише прилади опалення.

Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням відповідно до вимог будівельних норм та ПУЕ. Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків у разі перебування в будівлі людей.

У приміщеннях, де можуть перебувати одночасно більше Утримання території, будівель, споруд і приміщень 100 осіб, у виробничих приміщеннях без природного освітлення за наявності більше 50 працюючих (або якщо площа перевищує 150 м2) евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому тлі, увімкненими до джерела живлення евакуаційного (аварійного) освітлення, або такими, що перемикаються на нього автоматично у разі зникнення напруги на їх основних джерелах живлення.

Не допускається:

влаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, розсувні і підйомні двері, двері, що повертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

забивати, заварювати, замикати на навісні замки, болтові з'єднання та інші засуви, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні виходи Утримання території, будівель, споруд і приміщень;

розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, сушарні, пристосовувати їх для торгівлі, а також зберігання будь-якого інвентарю та матеріалів;

влаштовувати на сходових клітках приміщення будь-якого призначення, у т.ч. кіоски, ларки, а також виходи з вантажних ліфтів (підйомників), прокладати промислові газопроводи, трубопроводи з ЛЗР та ГР, повітроводи;

розташовувати в ліфтових холах комори, кіоски, ларки тощо;

робити засклення або закладати жалюзі й отвори повітряних зон у незадимлюваних сходових клітках.


documentawhdpbd.html
documentawhdwll.html
documentawhedvt.html
documentawhelgb.html
documentawhesqj.html
Документ Утримання території, будівель, споруд і приміщень